Papiesko

Pius PP. IX

2D4CB532B01D4C4C5A331C4C4C576BJego Świątobliwość papież Pius IX (Jan Maria Mastai Ferretti) w zimowym stroju chórowym.