Zakony i zgromadzenia

Pokutne celebry

16Solenna Msza Święta celebrowana w okresie pokutnym, co łatwo rozpoznajemy po szerokiej stule (stola latior) u diakona. Trzymający patenę subdiakon ubrany jest w podwinięty z przodu ornat (planeta plicata). Zdjęcie z archiwum kapucyni.pl.