Pontifices

Procesja Świętej Krwi

hbloed08Biskupi uczestniczący w procesji Świętej Krwi, odbywającej się rokrocznie w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego w Brugii dla uczczenia relikwi Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa znajdującej się w miejscowym kościele. Według legendy relikwia ta została przywieziona do Brugii w czasie II wyprawy krzyżowej przez hrabiego flandryjskiego Thierry’ego Alzackiego, który otrzymał ją za przyzwoleniem patriarchy Jerozolimy z rąk króla Jerozolimy Baldwina III Jerozolimskiego.