Pontifices

Początek meczu

6c6ab94fPo udzieleniu błogosławieństwa ks. biskup Michał Anioł Builes Gómez przechodzi między zawodnikami, aby mogli ucałować jego pierścień. Poza umiłowaniem pomponów, bp Gómez był pasterzem na wzór Chrystusowy. Założył cztery zgromadzenia zakonne, by krzewić w swojej wiejskiej diecezji znajomość prawd wiary. Był też jedynym kolumbijskim hierarchą, który otwarcie sprzeciwiał się liberalizmowi; swoich współbraci w episkopacie nazwał z powodu nie zajmowania przez nich stanowiska wobec nowoczesnych błędów „uśpionymi psami”.

Że liberalizm nie jest już grzechem, mówiono ostatnio z wielkim uporem; biskupi nie tylko milczą, ale zabronili mówić o liberalizmie […] i dlatego bycie liberałem nie jest już złe […] Nic bardziej błędnego, bo to, co jest w istocie złe, nigdy nie przestanie takim być, a liberalizm jest zasadniczo zły.

Zmarł w 1971 roku w opinii świętości. W 2001 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, obecnie posiada tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.