Cappella Papale

Rocznica koronacji

6803213Msza Święta celebrowana w Kaplicy Sykstyńskiej przez kardynała Merry del Vala w obecności Ojca Świętego Piusa X z okazji dziewiątej rocznicy koronacji papieża. Pius X asystuje do mszy ubrany tylko w strój chórowy.