Cappella Papale

Sakra

01Sakra biskupia Adama Stefana Sapiehy, Piusa Armanda Piotra Sabadela O.F.M. Cap. i Kajetana De Lai dokonana przez papieża Piusa X w Kaplicy Sykstyńskiej, 17 grudnia 1911 r. [źródło].