Cappella Papale

Wielki Czwartek na Lateranie

john xxiii consecrates bishopsWielki Czwartek w Arcybazylice Najświętszego Zbawiciela oraz świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty na Lateranie w roku 1962. Podczas tej ceremonii Jan XXIII udzielił sakry biskupiej dwunastu kardynałom diakonom. Nastąpiło to w efekcie wprowadzonego przez tegoż papieża prawa, iż wszyscy kardynałowie muszą mieć święcenia biskupie. Podczas tej ceremonii sakrę otrzymali kardynałowie: Albareda, Bacci, Bea, Bracci, Browne, Heard, di Jorio, Jullien, Larraona, Morano, Ottaviani i Roberti.