Varia

Sic transit gloria mundi

PIC_1-U-2724-2
Szczątki króla Stefana Batorego, którego zgodnie z ceremoniałem pochowano w stroju koronacyjnym, czyli m.in. w kapie.

Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithvaniae, nec nоn Terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cujaviae, Russiae, Prussiae, Massoviae, Samogitiae, Culmensis, Elbigensis, Pomeraniae, Kiioviae, Volihiniae, Podlachiae, Livoniae, etc. ac Princeps Transsilvaniae etc.