Varia

Sacerdos in aeternum

Święcenia kapłańskie udzielane w jednym z holenderskich seminariów w latach 50.