Varia

Sit nomen Domini…

francositnomenPapież Franciszek udzielając błogosławieństwa, na słowa Sit nomen Domini benedictum, kreśli kciukiem prawej dłoni znak krzyża na piersi, co było przypisane dla dawnej formuły benedykcji biskupiej, a o czym pisaliśmy tutaj.