Varia

Jezus rubrycystyczny

jezu_ufam_tobie3
Wizerunek Jezusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły.

Oto powszechnie znana wersja obrazu Jezusa Miłosiernego. Jak jednak wiemy, nie jest to wersja jedyna ani tym bardziej oryginalna. Pewien liturgiczny szczegół w tym przedstawieniu Chrystusa jest nieprawidłowy. Siostrze Faustynie i księdzu Sopoćce chodziło o dokładne odwzorowanie postawy Jezusa z wizji, a na tym obrazie ma On za wysoko uniesioną dłoń. Otóż zgodnie z dawnymi przepisami kapłan błogosławił prowadząc dłoń po tej samej linii, po jakiej idzie ręka w czasie żegnania się: zatem nie mogła wyjść poza zarys ramion, tak samo jak przy rozpoczynaniu błogosławieństwa nie mogła być wzniesiona ponad czoło. Podobnie pilnowano, aby wzrok Jezusa kierował się ku dołowi, dokładnie tak, jak zalecają rubryki celebransowi w czasie pozdrawiania wiernych słowami Dominus vobiscum oraz przy udzielaniu błogosławieństwa.

media-166170-11
Wizerunek Jezusa Miłosiernego autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego.