Jedwabie, treny i gronostaje

Stephanus Cardinalis Wyszyński

Stefan kardynał Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948 – 1981, od 1953 r. kardynał prezbiter kościoła tytularnego Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu w uroczystym zimowym stroju chórowym.