Zakony i zgromadzenia

U św. Andrzeja

Adoracja krzyża w Wielki Piątek w belgijskim opactwie benedyktyńskim św. Andrzeja w Brugii, A.D. 1935. Przy krzyżu, leżącym na stopniach ołtarza po stronie ewangelii, widzimy diakona i subdiakona w podwiniętych ornatach. Zdjęcie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Autorki blogu Adventures In Keeping House.