A to Polska właśnie

Una sancta

28-285-Resizer-800RW9Zdjęcie z Boskiej Liturgii w kościele warszawskich bazylianów. Z otrzymanych informacji wynika, że różnice w liturgii współczesnej do tej ze zdjęć sprowadzają się przede wszystkim do usunięcia wszelkich łacińskich naleciałości: jest inny ołtarz (bez stopni, a lichtarze zastąpiono kandelabrem: czyli nowy ołtarz ma formę jak w klasycznych cerkwiach), zlikwidowano też boczne ołtarze, jest nowy ikonostas, raczej nie używa się dzwonków, komunię św. przyjmuje się na stojąco, a język staro-cerkiewno-słowiański zastąpiono ukraińskim.