Cappella Papale

W Jego ranach nasze uzdrowienie

vensanto

Ojciec Święty Jan XXIII, podtrzymywany przez papieskiego ceremoniarza ks. Henryka Dante, podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek. Charakterystyczne jest to, że krucyfiks leży na stopniach ołtarza, zamiast być podtrzymywanym przez dwóch usługujących, co było wyznacznikiem obrzędów sprzed reform poprzednika, Piusa XII. Poświadcza to istniejące przekazy, iż Jan XXIII chętnie przywracał w liturgii papieskiej przynajmniej niektóre elementy dawnego Świętego Triduum, które zostały zniesione ledwie kilka lat wcześniej.