A to Polska właśnie

Wiara i wolność

MPWIN1560Msza polowa na podwórku kamienicy Marszałkowska 60, prawdopodobnie w Święto Żołnierza 15 sierpnia [zdjęcie autorstwa Mariana Grabskiego ps. „Wyrwa” wraz z opisem za: Muzeum Powstania Warszawskiego].

W czasie walk i niebezpieczeństwa Msza Święta polowa godniejsza niż dziś często widzimy w czasach wolności. Tak – wiara i postawa tych ludzi kształtowała się przy „niezrozumiałej liturgii łacińskiej tyłem do ludzi”.