Cappella Papale

Benedykt XV i przyszły Pius XII

7831ca08Ojciec Święty Benedykt XV, w pontyfikalnych szatach i z rozpuszczonym trenem sutanny, stojący na stopniu sedia gestatoria w czasie udzielania święceń biskupich księdzu Eugeniuszowi Pacelli, późniejszemu papieżowi Piusowi XII, dnia 13 maja 1917 r.