A to Polska właśnie

Czerwone pasy

sandomierz_50
Zdjęcie ze strony sandomierskich dominikanów.

Na pamiątkę męczeńskiej śmierci wielu dominikanów, poniesionej w XIII w. z rąk niewiernych na wschodnich kresach Królestwa Polskiego, papież Innocenty IV nadał polskiej prowincji tego zakonu przywilej używania czerwonych kapeluszy, rękawiczek, butów oraz pasów. Pokora członków Zakonu Kaznodziejskiego sprawiła jednak, że porzucono te elementy stroju, zachowując jedynie wełniany pas. Przywilej jego używania potwierdził także Pius XI, który w czasie audiencji udzielonej kapitule elekcyjnej, zapytał przedstawicieli polskiej prowincji po łacinie: Ubinam habetis cingula rubea? (Gdzie macie czerwone pasy?). Przypomniał przy tym wszystkim, że tym szczególnym przywilejem cieszy się jedynie polska prowincja zakonu dominikańskiego.

800,450,28c2ea898b6c880f9392c554633b05a6bbacfe63
Ofiarowanie kopii Ikony Matki Bożej Częstochowskiej papieżowi Janowi XXIII [źródło].