Zakony i zgromadzenia

Dawne habity

5Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w czasie profesji.