Zakony i zgromadzenia

Bp Lê Hữu Từ

2c14405dBp Tadeusz Anzelm Lê Hữu Từ O. Cist., wikariusz apostolski dla Phát Diêm, w symarze z niezwykłą, futerkową pelerynką. Ponoć to jedyny biskup poza papieżem, który posiadał własną armię: 2 bataliony regularnego wojska i 5 batalionów milicji. Urodził się w roku 1894 w arystokratycznej, katolickiej rodzinie wietnamskiej. Miał dziewiątkę rodzeństwa, z czego jeszcze dwóch braci zostało kapłanami. Jako nacjonalista popierał niepodległość Wietnamu, brał udział w manifestacjach poparcia dla rządu i wietnamskiej Deklaracji Niepodległości. Po krótkim jednak czasie, widząc wielką ateizację społeczeństwa, zaprzestał wspierania komunistycznego rządu. Wtedy to stworzył Katolickie Siły Samoobrony, czyli wspomniane wcześniej oddziały, aby odeprzeć ewentualne ataki komunistów.