Papiesko

Ekumenizm w testamencie Pawła VI

1280282901_paul vi
Papież Paweł VI i prawosławny patriarcha Konstantynopola Atenagoras I.

„Odnośnie ekumenizmu: niech z dużą wyrozumiałością, cierpliwością i wielką miłością będzie kontynuowane dzieło zbliżenia z braćmi odłączonymi, ale bez odchodzenia od prawdziwej doktryny katolickiej.”

Z testamentu Ojca Świętego Pawła VI.