Zakony i zgromadzenia

Kanonicy Regularni św. Augustyna

koberger9Prepozyci Kanoników Regularnych w Klosterneuburg, którzy byli też opatami generalnymi Kongregacji Austriackiej, posiadali kilka przywilejów: przede wszystkim fioletów, w tym nawet fioletowego biretu, takowego pasa z jedwabnej mory i cappa magna z gronostajem. Na zdjęciu, trzymający na poduszce relikwię głowy św. Leopolda, opat generalny Kongregacji Austriackiej i opat prymas Konfederacji Zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna Ferdynand Koberger, który gronostaje nosił nawet po ich zniesieniu przez Pawła VI: gdy ktoś na to wskazywał, miał w zwyczaju odpowiadać, że to peleryna nie z gronostajów, lecz z królików :)