Zakony i zgromadzenia

Tonsura i korona

30_00
Ojciec Baydal O.F.M. w czasie udzielania błogosławieństwa prymicyjnego.

O tonsurze i koronie, czyli o dwóch pojęciach, które często są ze sobą mylone. Tonsura to krótkie przystrzyżenie włosów w ten sposób, aby odsłonięte były czoło, uszy i szyja. Oprócz tego na szczycie głowy golono koronę, której średnica zwiększała się proporcjonalnie do stopnia zajmowanego w hierarchii kościelnej: od akolity (ok. 3,5 cm średnicy) po papieża (ok. 13,5 cm). Zakonnicy nie nosili właściwej korony, tylko ponad uszami mieli jakby obręcz z nieco dłuższych włosów, a czasem tylko krótko przystrzyżone włosy z dwiema poziomo wygolonymi liniami. Inaczej rzecz się miała z członkami zakonów żebrzących, a przynajmniej z ich nowicjuszami, którzy wygalali głowę w ten sposób, że pozostawała tylko niewielkiej szerokości obręcz z włosów. Do zakrywania korony służyła kalotka, czyli piuska.