Jedwabie, treny i gronostaje,  Zakony i zgromadzenia

Kardynałowie

konsystorzPubliczny konsystorz, 22 grudnia 1927 r. Wśród pięciu nowo kreowanych kardynałów znajdowało się trzech zakonników, którzy w odróżnieniu od dwóch pozostałych, Hlonda (pierwszy z prawej) i Bineta (drugi z lewej), ubrani byli w cappa magna nie z falistego jedwabiu, ale w wełnianą, właściwą dla ich zakonów. Byli to Serédi O.S.B. (pierwszy z lewej), Rouleau O.P. (w środku) oraz Lépicier O.S.M. (drugi z prawej). U stóp purpuratów siedzą ich kaudatariusze w crocciach.