Lizbona

Procesja Bożego Ciała w Lizbonie, 1908 r. Z Najświętszym Sakramentem idzie patriarcha Lizbony, abp Antoni Mendes Bello, którego faldę podtrzymują towarzyszący mu kanonicy w mucetach. Pierwszą tyczkę baldachimu, który flankują flabella, zgodnie ze zwyczajem niesie król Portugalii Manuel II.