Jedwabie, treny i gronostaje,  Pontifices

Lizbona

Procesja Bożego Ciała w Lizbonie, 1908 r. Z Najświętszym Sakramentem idzie patriarcha Lizbony, abp Antoni Mendes Bello, którego faldę podtrzymują towarzyszący mu kanonicy w mucetach. Pierwszą tyczkę baldachimu, który flankują niesione po jego bokach flabella, zgodnie ze zwyczajem trzyma król Portugalii Manuel II. U widocznego po prawej stronie zdjęcia biskupa, w mucecie na mantolecie i kalotką oraz świecą w dłoniach, dobrze widoczne jest podpięcie trenu sutanny chórowej.