Zakony i zgromadzenia

Kartuzka

carthusian_nun_with_stole_and_manipleMniszki kartuzkie zachowały przywilej konsekracji dziewic, który został przyjęty od zakonnic z Prébayon. Konsekracja, która dokonuje się cztery lata po złożeniu ślubów, może być dokonana tylko przez biskupa diecezjalnego. Ryt nieznacznie różni się od tego podanego w Pontyfikale. Mniszka ubrana jest w koronę, pierścień, stułę i manipularz, który nosi na prawym ramieniu. W te przedmioty ubierana jest ponownie tylko w dniu swojego jubileuszu zakonnego oraz po śmierci, na katafalku. To właśnie konsekrowana zakonnica śpiewa Epistołę w czasie mszy konwentualnej, nie zakładając jednak manipularza. Podczas Matutinum, gdy nie ma księdza, mniszka zakłada stułę i odczytuje Ewangelię.

Za Catholic Encyclopedia.