Młodzi pomponiarze

Kolegium św. Józefa

Członkowie dziecięcego chóru z Kolegium św. Józefa przy katedrze w Cuenca, Hiszpania. Chór ten powstał w XVII wieku i miał swoją siedzibę w pałacyku, bardzo blisko związanej z tronem hiszpańskim, rodziny Mazo. Kolegium posiadało dobrze wykształconą kadrę i wszystkie potrzebne pomoce, mimo to w XIX wieku zaczęło upadać, by w końcu całkowicie zaprzestać działalności w 1960 roku.