A to Polska właśnie

Na Jasnej Górze

Pierwsza wizyta Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego na Jasnej Górze w 1921 r. Na lewo, z dystynktorium, ks. Michał Ciesielski, zaś po prawej ręce marszałka, w pasie z chwostami, ks. Władysław Krynicki, biskup pomocniczy diecezji włocławskiej czyli kaliskiej.