A to Polska właśnie

Koronacja obrazu

Koronacja3Koronacja obrazu Matki Bożej z bazyliki oo. oratorianów (C.Or.) na Świętej Górze dokonana przez kard. Augusta Hlonda. Te korony duchowieństwa! Te kapy! Te dalmatyki z pomponami! Te koronki! ♥ ♥ ♥