Cappella Papale

Leon XIII w Sykstynie

2LeoXIIIPapież Leon XIII modlący się przy faldistorium przed Mszą Świętą w Kaplicy Sykstyńskiej.