Pontifices

Bp MacNeely

William MacNeely(raphoe)Biskup Wilhelm MacNeely, ordynariusz istniejącej od V w. diecezji Raphoe w Irlandii, w stroju chórowym z mantoletem i w pasie z cudnymi pomponami.