Cappella Papale

Mandatum novum

Jan XXIII dokonujący obmycia nóg księżom w czasie ceremonii Mandatum w bazylice św. Jana na Lateranie w Wielki Czwartek 1959 r. Papieską faldę podtrzymuje dwóch kardynałów diakonów w cappae magnae oraz dwóch tajnych szambelanów w crocciach. Po lewej widoczny papieski skarbnik trzymający pudełko z woreczkami zawierającymi pamiątkowe medale rozdawane tym, którym papież obmył stopy.