A to Polska właśnie

Marszałek, prymas i nuncjusz

471135Naczelnik Państwa pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, prymas Królestwa Polskiego ksiądz Aleksander kardynał Kakowski i nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Ambroży Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI.