Pontifices

Mighty mitre

pioXii_162337Eugeniusz kardynał Pacelli w otoczeniu diakonów honorowych w czasie uroczystości w Lourdes.