Cappella Papale

Otwarcie

Porta SanctaOtwarcie Świętych Drzwi Bazyliki Watykańskiej w dniu rozpoczęcia XXIII Roku Jubileuszowego, 24 grudnia 1924 r. Klęczący na progu papież Pius XI trzyma w jednej ręce ferulę, w drugiej zaś świeczkę. Dawniej ceremonia ta była jednym z wyjątków, gdy papież używał feruli – zmienił to Paweł VI na stałe wprowadzając ferulę do papieskich mszy pontyfikalnych.