Relikwie Męki Pańskiej

ScanRelikwie Męki Pańskiej przechowywane w Bazylice św. Krzyża w Jerozolimie w Rzymie. W górnym rzędzie: fragment Krzyża Świętego oraz Titulus, czyli tabliczka, którą Piłat kazał umieścić nad głową Jezusa. W dolnym rzędzie od lewej: relikwiarz zawierający jeden z gwoździ, którym przybito Chrystusa do krzyża, dwa ciernie z korony, którą upletli wyśmiewający Jezusa żołnierze oraz fragment skały z Grobu Świętego.