Pontifices

Stara Belgia

hbloed17uHolenderscy biskupi w czasie procesji Świętej Krwi w Brugii. W 1310 roku papież Klemens V wydał bullę, w której udzielał odpustu pięciu lat i 200 dni wszystkim uczestniczącym pobożnie w procesji lub odwiedzającym bazylikę, w której przechowuje się relikwię, w ciągu 14 dni od przejścia procesji.