Jedwabie, treny i gronostaje,  Privilegiati

U św. Heleny

Kanonik Bazyliki Kolegiackiej św. Heleny w Birkirkara na Malcie z kapturem cappae założonym na głowę w czasie wielkopiątkowej adoracji krzyża [źródło]. Był to jedyny dzień w roku, w którym obdarzeni przywilejem używania cappa praelatitia, mogli rozwiązać jej tren, by następnie ciągnąć go za sobą po ziemi w czasie podchodzenia do krucyfiksu. W tym przypadku, w związku ze szczątkową i już tylko symboliczną jego pozostałością, jest to niemożliwe.