• Pontifices

  Dirigatur

  Niech się wzbija ku Tobie modlitwa ma, Panie, niby kadzidło, a wznoszenie rąk moich jak ofiara wieczorna. Postaw straż, Panie, przy ustach moich, i stałą…

 • Cappella Papale

  Et benedictio Dei

  Papież Pius XII, po zakończeniu porannej Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ubrany w szaty pontyfikalne oraz z tiarą na głowie, stojąc na stopniu sedia…

 • Papiesko

  Paschalny mucet

  Ojciec Święty Paweł VI w paschalnym stroju chórowym, w tym wykonanej dla niego białej stule spiętej zawieszką z jego herbem, w czasie podpisywania encykliki Populorum…

 • Benedictus PP. XVI

  Benedictio

  Ojciec Święty Benedykt XVI w paschalnym mucecie z kapturkiem oraz w białej stule, zgodnie z przywróconym przez niego zwyczajem, noszonymi przez papieża w Oktawie Wielkiej…

 • Pontifices,  Privilegiati

  Sicut cervus

  Arcybiskup Florencji, Augustyn kardynał Bausa, w drodze do baptysterium św. Jana, znajdującego się przy katedrze Najświętszej Maryi Panny od Kwiatu (del Fiore) w celu poświęcenia…

 • Pontifices,  Privilegiati

  W Sewilli

  Procesja w Niedzielę Palmową wychodząca z katedry Najświętszej Maryi Panny w Sewilli z udziałem arcybiskupa Eustachego kardynała Ilundáin y Esteban, 24 marca 1929 r. W…

 • Pontifices

  Westminster

  Franciszek Alfons kardynał Bourne, arcybiskup Westminsteru, w otoczeniu duchowieństwa i wiernych stojący przed drzwiami katedry w oczekiwaniu na ponowne wejście do jej wnętrza podczas procesji…

 • Privilegiati

  Bracia

  Bracia Józef i Augustyn Lémann w strojach chórowych kanoników lyońskich. Bracia byli żydowskimi sierotami, którzy wychowali się u zamożnego wujostwa. Z własnej inicjatywy, w wieku…

 • Una sancta

  Bizantyjski abp Sheen

  Arcybiskup Fulton Sheen w szatach do celebracji Boskiej Liturgii. Jak widać, westymenta rytu bizantyjskiego łączą się z elementami stroju łacińskiego: albą, humerałem, rękawiczkami pontyfikalnymi czy…

 • Papiesko

  Dlaczego sedia gestatoria?

  Oto fotograficzne wyjaśnienie, dlaczego papieże nadal powinni używać przenośnego tronu zwanego sedia gestatoria: nie dość, że dla wszystkich dobrze widoczny, to jeszcze estetyczniej to wygląda niż…

 • Cappella Papale

  Bp Hoenen

  Ksiądz Franciszek Hoenen S.V.D., biskup Kenge w Kongo, całuje papieski trzewik w czasie ceremonii święceń biskupich, które przyjął z rąk papieża Pawła VI, Rzym, 20…

 • Varia

  Connecticut

  Msza Święta celebrowana w okresie pokutnym: zwracamy uwagę nie tylko na użycie podwiniętych ornatów (planetae plicatae), ale przede wszystkim na użycie przez diakona, jako szerokiej…

 • Varia

  Państwo Środka

  Celebrans, w tym przypadku prymicjant, ma na głowie jijin, czyli nakrycie głowy używane aż do początków XX w. przez katolickich kapłanów w Chinach podczas celebracji Mszy Świętej.

 • Jedwabie, treny i gronostaje

  Kard. Cushing

  Arcybiskup Ryszard Jakub Cushing, arcybiskup Bostonu, przyjaciel rodziny Kennedych. Ochrzcił wiele dzieci należących do tej rodziny. W 1953 roku udzielił ślubu przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych,…