Papiesko

Falda

Papież Pius XII w zimowym stroju chórowym z krótką faldą w czasie tajnego konsystorza 14 stycznia 1953 r.