Currently browsing category

A to Polska właśnie, Page 6

Wręczenie piuski

Zdjęcie wykonane w gmachu Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie po ceremonii wręczenia nuncjuszowi papieskiemu, msgr. Franciszkowi Marmaggi, piuski kardynalskiej, którą od Ojca Świętego …

Polscy Jezuici

Polscy oo. Jezuici w Rzymie. Dwaj skrajnie stojący na zdjęciu ubrani są w fariole, zaś trzej inni  mają na sobie płaszcze zwane …

Requiem

Uroczysta Msza Requiem z asystą diakona i subdiakona w kościele Mariackim. Przed ołtarzem widoczny jest otoczony świecami katafalk.

Bp Wojtyła

Ksiądz biskup Karol Wojtyła w czasie mszy św. pontyfikalnej.

Kościół Mariacki

Msza święta w kościele archiprezbiterialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie z widoczną na zdjęciu największą w Europie gotycką nastawą ołtarzową …

Warszawskie szarytki

Siostry Miłosierdzia ze Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo z Warszawy, 1915 r.

Srebrne gody kapłańskie kard. Hlonda

Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-poznański, ksiądz August kardynał Hlond słuchający kazania w czasie pontyfikalnej Mszy Świętej sprawowanej z okazji jego srebrnych godów …

Przed konsekracją

Zdjęcie wykonane przed konsekracją biskupią ks. Augusta Hlonda S.D.B. (wysiada z dorożki), dokonanej przed widocznego z tyłu kard. Aleksandra Kakowskiego, prymas Królestwa …

Abp Wojtyła tronujący

Metropolita krakowski, arcybiskup Karol Wojtyła, zasiadający na tronie w czasie uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej celebrowanej w dniu ingresu do Królewskiej Katedry na …