Benedictus PP. XVI

BENEDICTVS PP XVI

Pope Benedict XVI celebrates vespers in St Peter's Basilica at the Vatican.

Ojciec Święty Benedykt XVI przewodniczący uroczystym nieszporom w Bazylice św. Piotra na Watykanie dnia 31 XII 2009 r. Papież zasiada na tronie Leona XIII, ubrany jest w mantum Jana XXIII, które dla potrzeb współczesnych celebracji niestety zostało skrócone, na głowie zaś nosi infułę Benedykta XV. To zestawienie szat oraz tronu wybitnie świadczy o szacunku, jaki Benedykt XVI żywi do papieskiej tradycji liturgicznej oraz o jego wizji kontynuacji, a nie zerwania.