And this is what Poland is

Kolęda

Ksiadz_idzie_po_kole_45657l
Ksiądz kanonik Eugeniusz Bukowski, obecnie emeryt, kapłan archidiecezji warmińskiej.

– This is madness!
– Madness? THIS IS KOLĘDA!!!