Zakony i zgromadzenia

San Giovanni Rotondo

res567978_fit_730x811_0Śpiew Ewangelii w czasie solennej Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w kościele Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo celebrowanej przez o. Piusa O.F.M.Cap. Jak widać na zdjęciu, ewangeliarz położony jest na pulpicie przykrytym białą materią, a subdiakon jedynie przytrzymuje go z drugiej strony. Nad przyozdobionym świecami i kwiatami ołtarzu dominuje figura Chrystusa, ustawiona na okrytym białym konopeum tabernakulum,  zaś z boku, po stronie ewangelii, widoczny jest paschał.