Zakony i zgromadzenia

Święty o. Pius

tr70„Największą przysługę, jaką ojciec przełożony może dla mnie zrobić, to pozwolić mi zrezygnować z jedzenia.”