Varia

Connecticut

Msza Święta celebrowana w okresie pokutnym: zwracamy uwagę nie tylko na użycie podwiniętych ornatów (planetae plicatae), ale przede wszystkim na użycie przez diakona, jako szerokiej stuły (stola latior), zwiniętego ornatu.