And this is what Poland is

Christmas carols

Photocopies from the book Pastorałki i kolendy w czasie świąt Bożego Narodzenia w domach śpiewane (Częstochowa, 1898) are taken from the website of the National Library polona.pl.