Varia

Josemaría Escrivá de Balaguer

Józef Maria Escrivá w czasie Mszy Świętej. Ponieważ asystujący księża są w stułach, jest to zapewne moment Komunii kapłana

„Inne zadania kapłańskie, takie jak wygłaszanie kazań i kształcenie w wierze, pozbawione byłyby podstawy, gdyby nie zmierzało do nauczenia obcowania z Chrystusem, spotykania się z Nim w miłościwym trybunale Pokuty i do bezkrwawej odnowy Ofiary na Kalwarii, we Mszy Świętej.”

„Z uporem trzeba przypominać, że wszyscy księża, grzeszni czy bogobojni, celebrujący Mszę Świętą nie jesteśmy sobą. Jesteśmy Chrystusem, który odnawia na Ołtarzu swoją boską Ofiarę Kalwarii.”

„Proszę wszystkich chrześcijan, aby modlili się dużo za nas kapłanów, byśmy umieli godnie odprawiać Ofiarę Świętą. Proszę ich, aby okazywali tak głębokie ukochanie Mszy Świętej, aby to skłaniało nas, kapłanów, do odprawiania jej z godnością – z elegancją – ludzką i nadprzyrodzoną: z czystością szat liturgicznych i naczyń przeznaczonych dla kultu, z pobożnością, bez pośpiechu.”

[fragmenty za: Kapłanem na zawsze]