Tota pulchra et pretiosa

Ornat z Salzburga

sc162090Średniowieczny ornat (XI w.) z benedyktyńskiego archiopactwa w Salzburgu. Wykonany z granatowo-czarnego jedwabiu i ozdobiony tkanym złotą nicią krzyżem widlastym z przedstawieniami zwierząt oraz biegnącym po jego obwodzie napisem: HANC VESTEM CLARAM PETRI PATRAVIT AD ARAM HEINRICH PECCATOR EIUS SIT UT AUXILIATOR.