Papiesko

Pokój stołowy Piusa X

M1710905192W przeciwieństwie do poprzednika Pius X niezmiennie jadał w towarzystwie. Siedział przy osobnym stole, który był nieco wzniesiony ponad ten, przy którym umiejscowieni byli jego goście. Zaproszeni do posiłku z papieżem składali się głównie z jego domowników oraz jednego czy dwóch kardynałów.